Noticias

Nafarroako Hitza entrevista a Ari Vigo, miembro de DesperTRANS (Euskera y castellano)

Comparte!

EUSKERA

“EZ DA BIDEZKOA DENEK INBUTU BERETIK PASATU BEHAR IZATEA”

Trans legearen eztabaida piztua den honetan, ate joka da Martxoaren 8a. Deialdietan parte hartzeko gogoz da Ari Vigo, garbi baitu mugimendu feministaren gehiengoa transen alde dela.

Emakume transa da Ari Vigo (Buenos Aires, 1988), lesbiana. Argentinan jaio izanagatik, Txilen egin ditu bizitzako urte gehienak, eta hamar baino gehiago dira Euskal Herrian bizi dela; Iruñea du etxe. Dekumas LBT elkarteko kidea eta Despertrans elkarte jaio berriko batzordekidea da. Bietan, gogor ari da pertsona transen eskubideen aldeko borrokan.

Zer asmorekin sortu duzue Despertrans elkartea?

Hasi-masietan gara, 2020. urtearen bukaeran erregistratu baikenuen elkartea. Helburua da transen eta aliatuen harrera leku eta informazio gune izatea, eta harreman estua dugu Nafarroako zein herrialdeaz kanpoko elkarte ugarirekin. Esaterako, elkarlanean aritzen gara Transkolorerekin. Asmo asko ditugu, baina oraintxe bertan estatuko trans legea ari gara lantzen batik bat; horri zuzenduak ditugu indar gehienak.

Zer iritzi duzu legeari buruz?

Legearen zirriborroan bildua dagoena, hori baita oraingoz dugun bakarra, ez da nahikoa, eta dokumentuak gauza asko uzten ditu airean. Adibidez, ez dago argi zer gertatzen den pertsona trans bat kartzela politikaren menpe dagoen egoeretan, eta ez dago adineko pertsona transei zuzendutako politika konkreturik.

Nola daude adinekoak?

Trans edadetuek oztopo askori egin behar izaten diete aurre, bai armairutik ateratzeko urratsa jadanik zaharrak direla egiten dutenek, baita hain justu trans izateagatik lan ibilbide normalik izateko aukerarik eduki ez dutenek ere. Batzuen egoera biziki larria da, ez baitute sosik ere jasotzen pentsioen bidez. Trans legean ez da kontuan hartu haien egoera, behintzat ez modu zuzenean. Bestalde, testuan ez da hitzik esan ez binarioak direnek pasaporteekin duten problemaz.

Zer arazo dute, zehazki?

Zirriborroan jasoa dagoenez, pertsona ez binarioek aukera dute generoaren aipamena beren NAtik kentzeko. Ordea, pasaporteak nazioarteko erakundeek ere kudeatzen dituzte, eta ezin da halakorik egin. Uste dut legeari buruz asko ari dela hitz egiten, baina jendea ergelkeriatan galdu da, eta eztabaida beste gauza batzuei buruz egin beharko genuke.

Generoaren autodeterminazioari dagokionez, zertan eginen du mesede legeak?

Prozesua desmedikalizatu eginen da, eta hori oso inportantea da. Azken batean, gaixorik bageunde bezala tratatzen gaituzte prozesu horietan. Izatez, batzuetan guk geuk ere hori esaten diogu geure buruari, eta, hori norberari tratu txarrak emateko modu bat da, nahiz eta, noski, sistemak bultzatzen gaituen horretara. Nafarroan unitate berezi bat dago Osasunbidean; ona da, baina horrek esan nahi du auzi mediko baten gisara hartzen dutela gaia. Jakina, hemen ez dago zer sendatu.

Sentitzen duzue presiorik tratamendu medikuak jasotzeko?

Bai, Espainiako Estatuan premiazkoa da hormonak hartzea dokumentuetan aldaketak egiteko, eta Europako herrialde batzuetan ezinbestekoa da ebakuntzak egitea. Ez da bidezkoa; badago hormonarik hartu nahi ez duenik, askotariko arrazoiengatik. Nik beti esaten dut hormonak baliabide bat direla, ebakuntzen antzera, baina badira beste asko ere. Adibidez, nik makillajea erabiltzen dut tresna gisa. Emakume transek horiek guztiak eta beste hainbeste erabiltzen ditugu, helburu bat erdiesteko: ispilura begiratzean izan nahi dugun hori ikusteko, norberarekin akordioa lortzeko. Bakoitzak nahi duen bezala egin behar du hori. Ez da bidezkoa denek inbutu beretik pasatu behar izatea.

2017tik, Nafarroan bada pertsona transei zuzendutako protokolo bat. Nolakoa da?

Nafarroan dagoena ez da transentzako lege bat; LGTB kolektibo osoari zuzendutako legea da, eta haren bi artikulu baizik ez dira guretzat. Legea ona da, aitzindaria, baina koordinazioa falta da unitatearen eta Osasunbideko gainerako atalen artean. Badago borondatea, baina asko falta da.

Legeaz gain, nolako jarrera du jendeak emakume transekiko?

Nire kasua berezia da. Giro artistiko batean hazi naiz, dantzaren eta ikuskizunen munduan, eta bidea erraza izan da niretzat. Dena dela, argi ikusi dut hori ez dela ohikoena, eta denek sentitzen ditugu epaitzen duten begiradak, eta badaude une deserosoak; maiz sentitzen dugu beldurra. Nire kasuan, emakume trans lesbiana izatea da nolabaiteko problema eragin didana. Batzuek talka bat ikusten dute hor, baita kolektiboaren barrenekoek ere.

Zer sentitu duzu?

Emakumeak gustuko dituen emakume transa naiz, eta jendea harritu egiten da hori jakitean. Bitxia da, baina badakit horrek zerikusi handia duela erreferente faltarekin. Heterosexualaz besteko orientazio sexualak dituzten transek ikusgaitasun gutxi dute.

Nola bizi duzu Martxoaren 8a?

Egia esateko, joan diren urteetan ez dut oso aktiboki parte hartu. Ez da izan emakume sentitu ez naizelako, jakina, baina egoera bestelakoa zen. Aurten bai, aterako naiz karrikara, hain zuzen ere uste dudalako egoera oso konplikatua dela. Aurtengo Martxoaren 8a oso zentratua egongo da gugan, emakume transengan; desberdina izanen da aurrekoen aldean. Gainera, iruditzen zait oso zainduak izanen garela, sinetsia bainago mugimendu feministaren gehiengoa gure alde dagoela. Oso polita izanen da, ziur nago.

___________

CASTELLANO

«NO ES JUSTO QUE TODES TENGAN QUE PASAR POR EL MISMO EMBUDO»

En este momento en que ha estallado el debate sobre la ley trans, el 8 de marzo está llamando a la puerta. Ari Vigo tiene muchas ganas de participar en las convocatorias, ya que está claro que la mayoría del movimiento feminista está a favor de las trans.

Ari Vigo (Buenos Aires, 1988), lesbiana, es una mujer trans. Nacida en Argentina, ha pasado la mayor parte de su vida en Chile, y ha vivido en Euskal Herria durante más de diez años; Vive en Pamplona. Es miembro de la asociación LBT Dekumas y miembro de la junta de la asociación recién nacida DesperTRANS. En ambas, está luchando duro por los derechos de las personas trans.

¿Con qué finalidad creasteis la asociación Despertrans?

Estamos en las primeras etapas, ya que registramos la asociación a finales de 2020. El objetivo es ser un centro de acogida e información para personas trans y aliadas, y tenemos una estrecha relación con muchas asociaciones de Navarra y del exterior. Por ejemplo, colaboramos con Transkolore. Tenemos muchas intenciones, pero en este momento estamos trabajando principalmente en la ley estatal de trans; la mayoría de nuestros esfuerzos están dirigidos a esto.

¿Qué opinas de la ley?

Lo que contiene el anteproyecto de ley, que es el único que tenemos en este momento, no es suficiente y el documento deja muchas cosas en el aire. Por ejemplo, no está claro qué le sucede a una persona trans en situaciones en las que está sujeta a la política penitenciaria, y no existe una política específica para las personas trans mayores.

¿Cómo estas las personas mayores?

Las personas trans mayores enfrentan muchos obstáculos, tanto las que tienen la edad suficiente para salir del armario como las que no tienen la oportunidad de tener una carrera laboral normal porque son trans. La situación de algunas es muy grave, ya que ni siquiera reciben un centavo a través de las pensiones. La ley trans no tiene en cuenta su situación, al menos no directamente. Por otro lado, el texto no dice una palabra sobre el problema de los pasaportes binarios.

¿Qué problemas tienen, exactamente?

Como se indica en el borrador, las personas no binarias tienen la opción de eliminar la referencia de género de su DNI. Sin embargo, los pasaportes también son administrados por organizaciones internacionales, y esto no se puede hacer. Creo que está hablando mucho de la ley, pero la gente está perdida en la estupidez y deberíamos estar hablando de otras cosas.

En términos de autodeterminación de género, ¿Cómo beneficiará la ley?

El proceso se desmedicalizará, y eso es muy importante. En definitiva, nos tratan como si estuviéramos enfermas en estos procesos. De hecho, a veces incluso nos decimos eso a nosotras mismas, y esa es una forma de abusar de nosotras mismas, aunque, por supuesto, el sistema nos empuja a hacerlo. En Navarra hay una unidad especial en el Departamento de Salud; es bueno, pero eso significa que toman el problema como un problema médico. Por supuesto, aquí no hay nada que curar.

¿Se siente presionada para recibir tratamiento médico?

Sí, es urgente en el Estado español tomar hormonas para realizar cambios en los documentos, y en algunos países europeos es imprescindible realizar cirugías. No es justo; hay quienes no quieren tomar hormonas por diversas razones. Siempre digo que las hormonas son un recurso, al igual que las cirugías, pero también hay muchos otros. Por ejemplo, uso el maquillaje como herramienta. Las mujeres trans usamos todas estas herramientas y mucho más para lograr un objetivo: mirar lo que queremos ser cuando nos miramos al espejo, llegar a un acuerdo con nosotras mismas. Todas deberían hacer esto como les plazca. No es justo que todas tengan que pasar por el mismo embudo.

Desde 2017, Navarra tiene un protocolo para personas trans. ¿Cómo es?

Lo que existe en Navarra no es una ley para personas trans; Es una ley dirigida a toda la comunidad LGBT, y solo dos de sus artículos son para nosotres. La ley es buena, pionera, pero hace una falta de coordinación entre la unidad y el resto del Departamento de Salud. Hay voluntad, pero falta mucho.

Además de la ley, ¿cuál es la actitud de las personas hacia las mujeres trans?

Mi caso es único. Crecí en un ambiente artístico, en el mundo de la danza y el entretenimiento, y el camino ha sido fácil para mí. De todos modos, he visto claramente que esto no es lo más común, y todos sentimos las miradas que nos juzgan, y hay momentos incómodos; a menudo sentimos miedo. En mi caso, ser una mujer lesbiana trans es lo que me causó algún tipo de problema. Algunos ven un choque allí, así como los que están dentro del colectivo.

¿Cómo te sentiste?

Soy una mujer trans a la que le gustan las mujeres, y la gente se sorprende al saberlo. Es extraño, pero sé que esto tiene mucho que ver con la falta de puntos de referencia. Las transexuales con orientaciones sexuales no heterosexuales tienen poca visibilidad.

¿Qué te parece el 8 de marzo?

De hecho, no he estado involucrada de manera muy activa en los últimos años. No fue porque no me sintiera mujer, por supuesto, pero la situación era diferente. Este año, sí, saldré a la calle, precisamente porque creo que la situación es muy complicada. El 8 de marzo de este año estará muy centrado en nosotras, las mujeres trans; será diferente a los anteriores. Además, creo que recibiremos mucho cuidado, porque creo que la mayoría del movimiento feminista está de nuestro lado. Será muy lindo, estoy segura.

“Ez da bidezkoa denek inbutu beretik pasatu behar izatea”

Comparte!

También puede gustarte...